Patienterstatning advokat

Gennem de seneste mange årtier har vores hospitalssystem udviklet sig rigtig meget, og den dag i dag kan de moderne supersygehuse gennemføre flere tusind operationer om dagen. Også mængden af privathospitaler er vokset, og her udføres der ligeledes et hav af operationer som aldrig før. Med det stigende antal af succesfulde operationer, følger der naturligvis desværre også et stigende antal af operationer, som går galt. Selv i hospitalsverdenen sker der uundgåeligt fejl, og hvert år er der derfor en hel del danskere, der gør brug af deres mulighed for at søge patienterstatning.

 

Har du lidt overlast eller måske ligefrem pådraget dig en skade, alt imens du var patient på et offentligt eller privat sygehus, er det vigtigt, at du husker, at du i langt de fleste tilfælde har mulighed for at få udbetalt patienterstatning. Har du svært ved at sætte dig ind i de komplicerede juridiske regler for en eventuel erstatningssag, kan du læse med herunder og finde ud af, hvorfor det kan være en god idé at henvende sig til en patienterstatning advokat.

 

Min behandling gik galt – hvad gør jeg?

 

Oplever du at få en patientskade under en behandling, operation eller lignende, er det vigtigt, at du som det første sørger for at få dokumenteret din skade. Det vil sige, at du så vidt muligt tager billeder af det sted, skaden skete, samt din egen krop, hvis skaden er synlig udadtil. Herefter skal du tage til din praktiserende læge og få denne til at undersøge dig og skadens omfang nærmere. Ved nogle typer af skader har du mulighed for at få vurderet, i hvor høj graden skaden vil påvirke dig fremover, altså at få fastsat en såkaldt ”méngrad”. Din méngrad er ofte af stor betydning for, hvor stort et beløb du kan få udbetalt i patientskadeerstatning. Når alt dette er gjort, har du den tilstrækkelige dokumentation til at kontakte en advokat og få startet din erstatningssag.

 

Hvad kan en advokat hjælpe med?

 

Når man netop har været ude for en voldsom ulykke og pådraget sig skade i forbindelse med denne, er det helt naturligt, at man ikke selv har overskuddet til at sætte sig ind i de juridiske retningslinjer, man skal følge i en erstatningssag. Vælger du at ansætte en advokat med speciale i erstatningssager, vil advokaten på kort tid kunne danne sig et overblik over sagen, indsamle alt den nødvendige information og dokumentation samt kontakte alle relevante parter. Advokaten vil på forhånd vide, hvem der skal rettes henvendelse til, hvem der skal udbetale din forsikring og hvor stort et beløb, du præcist er berettiget til at få udbetalt. Vælger du at ansætte en advokat, vil du altså være sikker på, at du får udbetalt den maksimale erstatningssum i forhold til din skade og din méngrad.